Gastronomi Profesyonelleri Derneği nedir?

Gastronomi Profesyonelleri Derneği (GPD), ülkemizde gastronomi odaklı veya destekli turizm stratejilerinin üretilmesi ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu stratejiler, ülke, bölge, şehir, destinasyon, rota, kurum, kuruluş veya ürün bazında oluşturulmaktadır. Dernek, mutfak mirasımıza sahip çıkarak gastronomi envanterlerini oluşturmak ve güncellenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Hedefler ve Çalışma Alanları:

GPD, çok yönlü araştırmalar yaparak veya yaptırarak destinasyonların, rotaların, kurumların, kuruluşların veya ürünlerin günümüz talep ve ihtiyaçlarına göre gastronomi odaklı veya gastronomi entegrasyonlu bir şekilde kurgulanmasını ve birbirleriyle bağlantılı hale getirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışında gastronomi ürün ve hizmetlerinin tanıtımını, geliştirilmesini ve çeşitlendirilmesini içeren projeler, fuarlar, festivaller, kongreler, seminerler, eğitimler ve seyahatler düzenlemekte veya bu etkinliklere katılım sağlamaktadır.

GPD, sürdürülebilir gastronomi turizminin önemli unsurlarından biri olan kırsal kalkınma hamlelerine destek vermektedir. Bu amaçla yerel üreticileri destekleyerek bölgede üretici ve kadın kooperatifleri kurmakta veya mevcut kooperatifleri iyileştirmektedir. Dernek, gastronomi turizmi çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalık geliştirmeyi hedeflemektedir.

Gastronomi Turizmi ve Destinasyon Yönetimi:

GPD, gastronomi destinasyonları veya rotaları oluşturmak, var olanları iyileştirmek ve geliştirmek için çalışmaktadır. Sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla denetim mekanizmaları kurmakta ve yönetim süreçlerine kurumsal destek vermektedir. Dernek, turizm amaçlı yönetim planları hazırlamakta, ürün veya bölge odaklı gastronomi rotaları oluşturmakta ve geliştirmektedir.

Gastronomi ve Turizm Sektöründe Destek:

GPD, gastronomi ve turizm sektörüne ürün ve hizmet üreten işletmeleri geliştirmek, tanıtmak ve gelirlerini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmakta ve bu alanda yayınlar ve organizasyonlar düzenlemektedir. Ülke, bölge, il veya belde gastronomik değerlerinin araştırılmasını, tanıtımını ve bu değerlere yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, gastronomi turizmi ile ilgili yan faaliyetler, ulaşım ve altyapı, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve teknolojik yenilikler üzerinde de çalışmaktadır.

Uluslararası İşbirlikleri ve Eğitim:

GPD, gastronomi turizmini geliştirmek için başta Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) olmak üzere önemli sektör paydaşı STK’lar ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmaktadır. Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisini dernek amaçlarına harcamakta, dokümantasyon merkezi ve veri bankası oluşturmakta ve Turizm Master Planları hazırlamaktadır.

Etkinlikler ve Yayınlar:

Dernek, amacına uygun olarak eğitim programları hazırlamakta ve uygulamakta, bu konuda faaliyet gösteren eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak programlar geliştirmekte ve desteklemektedir. Yurt içinde ve yurt dışında seminerler, paneller, yemek fuarları, konserler, konferanslar, geziler, yarışmalar ve sergiler düzenlemekte veya bu etkinliklere katılmaktadır.

Mesleki Davranış ve Danışmanlık:

GPD, konuyla ilgili mesleki davranış, kural ve ilkelerini hazırlamakta ve benimsenmesini sağlamaya çalışmaktadır. Özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermekte, yerel veya yöresel lezzetlerin tanıtılması ve deneyimlenmesi amaçlı içerikler hazırlamakta ve gerekli izin ve destekleri alarak lokal açmaktadır.

Kurumsal Faaliyetler:

Dernek, amaç ve etkinlikleri için taşınır ve taşınmaz mallar kiralayabilir, satın alabilir, satabilir ve işletebilir. Yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurarak işletir. Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve ortak çalışmalar yapmak için gerekli tüm faaliyetleri yürütmektedir.

Gastronomi Turizmi ve Yerel Kalkınma:

GPD, gıda ve turizm arasındaki bağlantıyı güçlendirerek yerel ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Festivaller, yerel restoranlar ve diğer gastronomi deneyimleriyle destinasyon markalaşmasına ve pazarlamasına destek vermektedir. Bölgesel ve lokal gastronomi turizmi ürünlerini kategorize ederek yeni teknolojiler ve haritalar kullanarak gastronomi envanterleri oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir